INFORMÁCIE A RADY

Výživa rastlín

14.05.2013 17:35
Výživa rastlín Plodiny vyžadujú vyrovnaný prísun nepostrádateľných živín po celú dobu ich rastu. Veľa živín, ktoré rastliny prijímajú, môžeme nájsť v pôde. Často sú tam, ale tieto prítomné živiny sú v nedostatočnom množstve pre udržanie vysokých výnosov jednotlivých plodín. Taktiež pôda a klimatické podmienky môžu byť limitujúce pre príjem živín rastlinami v kľúčových fázach rastu. Rastliny potrebujú cca 13 nepostrádateľných minerálnych látok, pričom všetky z nich...

Príznaky nedostatku živín u obilovín

14.05.2013 17:34
  Príznaky nedostatku živín u obilovín Plodiny vyžadujú vyrovnaný prísun nepostrádateľných živín po celú dobu ich rastu. Veľa živín, ktoré rastliny prijímajú, môžeme nájsť v pôde. Často sú tam, ale tieto prítomné živiny sú v nedostatočnom množstve pre udržanie vysokých výnosov jednotlivých plodín. Taktiež pôda a klimatické podmienky môžu byť limitujúce pre príjem živín rastlinami v kľúčových fázach rastu. Rastliny potrebujú cca 13 nepostrádateľných minerálnych...

Príznaky nedostatku živín u zeleniny

14.05.2013 17:32
Príznaky nedostatku živín u zeleniny Nedostatok živín sa u kultúrnych plodín prejavuje rôznymi príznakmi od spomaleného rastu a vývoja rastlín, rôznych farebných zmien až po rôzne deformácie príp. omedzený vývin niektorých častí rastlín. Tieto nežiadúce zmeny majú pochopiteľne v konečnom dôsledku negatívny vplyv na výsledky pestovania. Dostupnosť živín je ovplyvnená podmienkami na konkrétnom stanovisku ako sú podmienky pôdne a poveternostné. Ľahké piesčité pôdy majú...

Riešenia listového hnojenia v záhradníctve

14.05.2013 17:30
Riešenia listového hnojenia v záhradníctve   priemyselnými hnojivami radu  FERTICARE a tekutým komplexným hnojivom PHOSFIK je jednoduchý a výnimočne účinný doplnok v zásobovaní živinami   Na bezproblémový priebeh životných procesov potrebujú záhradnícke kultúry až 16 nepostrádateľných prvkov, ktoré prijímajú koreňmi aj listami. Nedostatok, hoci len jedného z nich, spôsobuje fyziologické poruchy, sprevádzané aj vonkajšími prejavmi a vývojovými poruchami. Pre...