Príznaky nedostatku živín u obilovín

14.05.2013 17:34

 

Príznaky nedostatku živín u obilovín

Plodiny vyžadujú vyrovnaný prísun nepostrádateľných živín po celú dobu ich rastu. Veľa živín, ktoré rastliny prijímajú, môžeme nájsť v pôde. Často sú tam, ale tieto prítomné živiny sú v nedostatočnom množstve pre udržanie vysokých výnosov jednotlivých plodín. Taktiež pôda a klimatické podmienky môžu byť limitujúce pre príjem živín rastlinami v kľúčových fázach rastu. Rastliny potrebujú cca 13 nepostrádateľných minerálnych látok, pričom všetky z nich hrajú dôležitú rolu. Pokiaľ niektorá z nich chýba, rast rastlín je nedostatočný a znižuje sa tým aj výnos.

Nedostatok živín sa prejavuje rôznymi symptómami od spomaleného rastu a vývoja rastlín, rôznych farebných zmien až po rôzne deformácie príp. obmedzený vývin niektorých častí rastlín. Tieto nežiadúce zmeny majú pochopiteľne v konečnom dôsledku negatívny vplyv na výsledky pestovania a výšku úrody.

 

Nedostatku živín je možné predchádzať správnou výživou. Vhodné použitie priemyselných hnojív, ako v zmysle výberu správnych živín, ich najvhodnejšej formy a tiež termínu aplikácie, k tomu významne prispieva.

 

Fotky príznakov nedostatku živín u obilovín spôsobené nesprávnou výživou nájdete na: https://www.yaraagri.cz/fertilizer/tools_and_services/nutrient_deficiency_symptoms/cereals/index.aspx

 

PŠENICA OZIMNÁ

 

Nedostatok medi (Cu) – okraje a špičky listov zosvetlejú, zasychajú a stáčajú sa

Nedostatok mangánu (Mn) -  porast žltne, je náchylnejší na napadnutie plesňami, celkový zdravotný stav listov sa zhoršuje, môžu sa na listoch objaviť až hnedé škvrny

Nedostatok zinku (Zn) – na listoch sa medzi žilnatinou objavujú svetlejšie a tmavšie prúžky

Nedostatok horčíku (Mg) – na listoch sa objavia svetlejšie miesta, na nervatúre zostávajú tmavšie zhluky chlorofylu – korálkovite usporiadanie chlorofylu = „korálkovitá mozaika“, prejavy nedostatku sa objavujú najskôr na starších listoch

Nedostatok síry (S) – žltnutie listov začína od najmladších listov, pri trvalejšom nedostatku prechádza aj na spodné listy

 

JAČMEŇ JARNÝ

 

Nedostatok fosforu (P) -  rastliny sú nízké, listy užšie, menšie a vzpriamené, stonky slabšie, omedzené je odnožovanie a tvorba koreňov, listy a päty stebiel sú špinavo zelené až červené či fialové (antokyanové sfarbenie)

Nedostatok draslíka (K) – okraje spodných listov zasychajú, listové pletivo nekrotizuje s následným usychaním až opadom spodných listov

Nedostatok horčíka (Mg) –  omedzené zelené sfarbenie a nerovnonňmerné rozloženie chlorofylu najskôr na starších listoch (chloróza), na nervatúre tmavšie zhluky chlorofylu - „korálkovitá mozaika“

Nedostatok medi (Cu) -  zasychanie okrajov a špičiek listov

Nedostatok mangánu (Mn) -  na mladých a stredne starých listoch sa objavujú tmavšie, hnedé škvrny

Nedostatok zinku (Zn) -  na listoch sa objavujú svetlejšie prúžky

Nedostatok síry (S) -  mladé listy majú svetlejšie sfarbenie

 

KUKURICA

 

Nedostatok fosforu (P) - rastliny sú nízke, listy užšie, menšie a vzpriamené, antokyanové (fialové) sfarbenie listov

Nedostatok draslíka (K) – zasychanie okrajov sponých listov, listové pletivo nekrotizuje s následným usychaním až opadom spodných listov

Nedostatok zinku (Zn) – silno odmedzený rast, žltnutie medzi žilnatinou v podobe svetlých až bielych škvŕn (tzv. biela purpurovitosť)

 

Podrobnejšie   informácie  získate  u  fy.  GAMMA-SLOVAGRO s.r.o.

 

Zdroj: https://www.yaraagri.cz