Príznaky nedostatku živín u zeleniny

14.05.2013 17:32

Príznaky nedostatku živín u zeleniny

Nedostatok živín sa u kultúrnych plodín prejavuje rôznymi príznakmi od spomaleného rastu a vývoja rastlín, rôznych farebných zmien až po rôzne deformácie príp. omedzený vývin niektorých častí rastlín. Tieto nežiadúce zmeny majú pochopiteľne v konečnom dôsledku negatívny vplyv na výsledky pestovania.

Dostupnosť živín je ovplyvnená podmienkami na konkrétnom stanovisku ako sú podmienky pôdne a poveternostné. Ľahké piesčité pôdy majú slabú viazateľnosť a neudržia živiny, ťažké ílovité pôdy  naopak viažu živiny dobre, niekedy až na úkor ich dostupnosti pre rastliny.

Chladný priebeh počasia má za následok zlú dostupnosť napr. fosforu (P), suché počasie kladie vyššie nároky na výživu napr. draslíkom (K) a zhoršuje všeobecne dostupnosť živín. Pri nadbytku vlahy môže zase dochádzať k vyplavovaniu živín v pôde z koreňovej zóny do hlbších partií.

Nesmieme zabudnúť ani na vplyv pôdnej reakcie (pH) na dostupnosť živín, ktorý je významný a u jednotlivých živín sa môže líšiť. Pri vyšších hodnotách pH bývajú problémy s dostupnosťou mangánu (Mn) alebo medi (Cu) a zinku (Zn), naopak pri nižších hodnotách pH je omedzený príjem napr. dusíka (N), fosforu (P) a z mikroživín napríklad molybdénu.

Pre účinné prijímanie živín u zeleniny, väčšiny okrasných rastlín, viniča aj ovocia je najpriaznivejšia slabo kyslá reakcia (6,5-7 pH).

Nedostatku živín je možné predchádzať správnou výživou. Vhodné použitie priemyselných hnojív, ako v zmysle výberu správnych živín, ich najvhodnejšej formy a tiež termínu aplikácie, k tomu významne prispieva.

 

Fotky príznakov nedostatku živín u zeleniny spôsobené nesprávnou výživou nájdete na: https://www.yaraagri.cz/fertilizer/tools_and_services/nutrient_deficiency_symptoms/vegetables/index.aspx

 

CIBUĽA

 

Nedostatok fosforu – slabšie a menšie rastliny

Nedostatok síry - menšie nasadenie listov, konce listov zasychajú  

 

KARFIOL

Nedostatok bóru (B) - spomalenie rastu vegetačného vrcholu, spomalenie rastu najmladších listov- majú zvinuté okraje a nezakrývajú ružicu, ružica sa tak vyvíja na svetle a neskôr hnedne

Nedostatok molybdénu (Mo) – pretiahnutejšie listy, dochádza k vyslepeniu, rastlina nevytvára zdužnatelé kvetenstvo – ružicu

Nedostatok fosforu (P) - na listoch fialové sfarbenie (antokyan)

Nedostatok vápníka (Ca) - hnedé fľaky (nekróza) okolo osy listov

Nedostatok horčíka (Mg) - žltnutie starších listov medzi žilnatinou, mladšie listy  sú zvynuté

Nedostatok síry (S) - lyžicovité skrútenie listov, sfarbenie listov je do červena od okrajov, až listy zasychajú

Nedostatok mangánu (Mn) – žltnutie listov medzi žilnatinou (mozaika), výraznejšie u mladších listov

 

ŠALÁT

 

Nedostatok fosforu (P) - listy sú menšie a tmavo zelené, hlávka sa vytvára neskôr alebo vôbec

Nedostatok draslíka (K) - omedzený rast, listy sú tmavo zelené, krútia sa, na okrajoch starších listoch sa objavujú nekrotické škvrny

Nedostatok síry (S) - najmladšie listy sú svetlo zelené, postupne zblednú aj staršie listy, omedzený rast

Nedostatok horčíka (Mg) - symptómy sa objavují najskôr na starších listoch, okraje žltnú a menia sfarbenie až do oranžova

Nedostatok vápnika (Ca) –je omedzený rast hlávky, najmladšie listy uvädajú a objavuje sa na nich hnedá nekróza

Nedostatok bóru (B) - listy sú tmavo zelené, korene sú nedostatočne vyvinuté, je omedzený rast hlávky aj celej rastliny

Nedostatok molybdénu (Mo) - už u sadeníc sa objavujú nekrotické škvrny na listoch so šedým alebo svetlohnedým sfarbením

 

MRKVA

 

Nedostatok dusíka (N) - listy sú menšie a svetlo zelené

Nedostatok draslíka (K) - listy sú sfarbené pd okrajov až do čerevna, postupne sa objavujú nektorické zaschnuté miesta

Nedostatok horčíka (Mg) - na listoch medzi žilnatinou sa objavuje svetlo žltá nekróza

 

PAPRIKA

 

Nedostatok fosforu (P) - rastlina je menšia, staršie listy sú chlorotické a zvädnuté

Nedostatok síry (S) - mladšie listy majú svetlo zelené chlorotické sfarbenie, zatiaľ čo žilnatina zostáva tmavo zelená

Nedostatok horčíka (Mg) - medzi žilnatinou sa objavujú žlté chlorotické škvrny, najskôr na  starších listoch

Nedostatok vápnika (Ca) - na koncoch plodov sa objavuje hnedá, postupne šedá nekróza, tieto miesta sú najskôr mäkké, následne zasychajú

 

RAJČINY

Nedostatok fosforu (P) - celkovo slabšie olistenie, rastlina málo kvitne

Nedostatok draslíka (K) - listy žltnú medzi žilnatinou od okrajov listov až zasychajú - na listoch sa objavujú  zaschnuté nekrotické miesta

Nedostatok horčíku (Mg) - staršie listy svetlejšie zelené

Nedostatok vápníka (Ca) - listy silne žltnú, od spodných okrajov až hnednú, u plodov sa okolo pupku objavujú hnedé škvrny, plody zasychajú

Nedostatok bóru (B) - plody okolo stopky zasychajú a praskajú

Nedostatok manganu (Mn) - na listech sa objavujú svetlejšie miesta (mramorová mozaika)

Nedostatok železa (Fe) - listy žltnú po celej ploche

 

KAPUSTA

Nedostatok draslíka (Ca) - na okrajoch horných listov hlávky sa objavujú hnedé nekrotické okraje, ktoré zasychajú, najmladšie listy sú zmenšené a neuzatvárajú hlávku

Nedostatok draslíka (K) - na starších listoch sa objavujú hnedé nekrózy od okrajov do prostriedka

Nedostatok horčíka (Mg) - prvé symptómy sa objavujú na starších listoch, jedná sa o chlorózu medzi žilnatinou, najskôr žlto-zelenú, neskôr do červena

Nedostatok bóru (B) - prvé príznaky sa objavujú na mladších listoch, sú menšie, krútia sa a sú  zdeformované, neskôr sa objavujú chlorotické škvrny na okrajoch a mezi žilnatinou

 

Podrobnejšie   informácie  získate  u  fy.  GAMMA-SLOVAGRO s.r.o.

 

Zdroj: https://www.yaraagri.cz