Výživa rastlín

14.05.2013 17:35


Výživa rastlín

Plodiny vyžadujú vyrovnaný prísun nepostrádateľných živín po celú dobu ich rastu. Veľa živín, ktoré rastliny prijímajú, môžeme nájsť v pôde. Často sú tam, ale tieto prítomné živiny sú v nedostatočnom množstve pre udržanie vysokých výnosov jednotlivých plodín. Taktiež pôda a klimatické podmienky môžu byť limitujúce pre príjem živín rastlinami v kľúčových fázach rastu. Rastliny potrebujú cca 13 nepostrádateľných minerálnych látok, pričom všetky z nich hrajú dôležitú rolu. Pokiaľ niektorá z nich chýba, rast rastlín je nedostatočný a znižuje sa tým aj výnos.

Nedostatok živín sa prejavuje rôznymi symptómami od spomaleného rastu a vývoja rastlín, rôznych farebných zmien až po rôzne deformácie príp. obmedzený vývin niektorých častí rastlín. Tieto nežiadúce zmeny majú pochopiteľne v konečnom dôsledku negatívny vplyv na výsledky pestovania a výšku úrody.

 

Nedostatku živín je možné predchádzať správnou výživou. Vhodné použitie priemyselných hnojív, ako v zmysle výberu správnych živín, ich najvhodnejšej formy a tiež termínu aplikácie, k tomu významne prispieva.

 

HLAVNÉ ŽIVINY

Niektoré druhy živín potrebujú rastliny vo väčšom množstve, iné v menšom. Tri hlavné živiny – dusík, fosfor a draslík /tzn.NPK/ - sú potrebné pre širokú škálu rastových procesov.

 

DUSÍK (N) - vo výžive rastlín je nepostrádateľný, plodinami je požadovaný v najväčšom množstve; hraje kľúčovú úlohu prei tvorbe chlorofylu a syntéze bielkovín. Ak dusík chýba, rastliny majú žlté alebo bledo zelené losty a ich rast sa spomaľuje. Rastlinami je prijmaný najmä v nitrátovej forme (NO3- ), v menšej miere v amoniakálnej (NH4+ ) a amidickej forme /močovinový dusík/ (NH2+ ).  Najčastejšie dodávame dusík rastlinám vo forme koncentrovaných dusíkatých hnojív.

 

FOSFOR (P) – je aktívnou súčasťou zlúčeniny adenosin trifosfát (ATP), ktorá množstvo procesou priebehajúcich v rastline  zásobuje energiou. Fosfor iba vzácne priamo ovplyvňuje rast rastlín nejakým  viditeľným spôsobom, aj napriek tomu je nenahraditeľný pre dobrý vývoj všetkých rastlín. Napríklad u kukurice či obilovinách nedostatok fosforu v období rastu významne znižuje výnos. Na príjem fosforu rastlinami priaznivo pôsobí dostatočná vlhkosť pôdy, pH pôdy (5,5-7,0) a teplota (opt. Pri 20°C) Fosfor dodávame rastlinám najčastejšie vo forme koncetrovaných fosforečných príp. kombinovaných NP, PK a NPK hnojív.

 

DRASLÍK (K) – je dôležitý pre väčšinu plodín a veľmi často je dokonca potrebný vo väčšom množstve než dusík. Reguluje obsah a transport vody v rastlinách. JE kľúčový pre dosiahnutie dobrého výnosu a kvality napr. u olejnín a cukrovky a má zásadný význam pre veľkosť a vzfarbenie plodov, obsah šťiav, škrobu, bielkovín a cukrov v plodoch. Rastlinami je prijmaný vo forme kationu K+. Draslík dodávame rastlinám prevažne vo forme koncentrovaných draselných príp. PK či NPK hnojív.

 

VEDĽAJŠIE /sekundárne/ ŽIVINY

Vedľajšie živiny sú rovnako dôležité ako hlavné živiny, ale sú požadované v trochu menších množstvách. Jedná sa o tri vedľajšie živiny – vápnik, horčík a síra.

VÁPNIK (Ca) – spevňuje bunkové steny, pomáhá redukovať otlačenie a choroby ovocia, šalátov a zeleniny. Stimuluje tvorbu a rast koreňov, hlavne koreňových vláskov, tým vytvára bohatší koreňový systéma a zároveň tým zvyšuje aj príjmovú kapacitu pre rastliny. Dobrá výživa vápnikom prináša poľnohospodársku produkciu, ktorá je menej náchylná na poškodenie a má dlhšiu trvanlivosť.

HORČÍK (Mg) – je dôležitý pre kvalitu plodín, ale je tiež kľúčovým komponentom chlorofylu a enzýmov, ktoré podporujú rast rastliny, priaznivo ovplyvňuje príjem fosforu. Nízky prísun horčíka vedie k redukcii fotosyntézy, ktorá významne znižuje výnosy. Napr. obsah sušiny u rajčín môže byť významne redukovaná ak chýba horčík.

Vápnik a horčík - dodávame rastlinám vo forme vápencov, dolomitických vápencov alebo  vo forme koncentrovaných horečnatých hnojív.

SÍRA (S) – je nepostrádateľnou súčasťou množstva aminokyselín a bielkovín. Bez síry a horčíku plody chradnú, spomaľuje sa rast a listy blednú alebo žltnú. Síra je zvlášť dôležitá pre zaistenie dostatočného obsahu bielkovín v zrne obilovín.

 

MIKROPRVKY

Posilujú a podporujú využitie hlavných a vedľajších živín pre správny rast a vývoj rastlín.

Podrobnejšie   informácie  získate  u  fy.  GAMMA-SLOVAGRO s.r.o.

 

Zdroj: https://www.yaraagri.cz