CROPCARE

CROPCARE

GAMMA-SLOVAGRO s. r. o., si vám dovoľuje zaslať  informácie o priemyselných hnojivách radu CROPCARE

 

A GAMMA-SLOVAGRO  k.f.t. -  rövid termékismertető a CROPCARE műtrágya családról

 

Priemyselné hnojivá radu   CROPCARE

 

Charakteristické vlastnosti:   komplexy bez obsahu chlóru, rôzne pomery zloženia

                                                vysoký obsah makro a mikroprvkov, vysoká účinnosť

                                                nepretržitá, harmonická a riadená výživa

                                                rovnomerná, jednorazová aplikácia

PRODUKTY RADU CROPCARE

CROPCARE     12-22-8 (štarter)  

Na naštartovanie každej intenzívnej kultúry, pred sejbou alebo výsadbou, pri rychlení aj intenzívnom poľnom pestovaní plytko zapracovať. Hlavne na papriku, rajčiny, uhorky, kapustoviny, ovocné škôlky, okrasné rastliny aj do ovocných sadov.

CROPCARE    8-11-23    (6-12-24)  (s prevahou draslíka)

Univerzálne hnojivo na základné hnojenie, upravuje kvalitu plodov, urýchľuje dozrievanie. Na prihnojovanie zavlažovaných, rýchlených a poľných kultúr, pri vysokom nároku na draslík. Hlavne na rajčiny, zemiaky, melóny, červenú papriku na mletie, tabak, zakladanie vinohradov a sadov, jablone, bobuľoviny a vinič.

CROPCARE    11-11-21  (univerzálny)

V prvom rade na predhnojenie kvapkovými závlahami zavlažovaných a vyživovaných rýchlených a poľných kultúr. Hlavne na priesadovú , zavlažovacími roztokmi vyživovanú zeleninu, intenzifikované sady a okrasné rastliny, trvalú zeleň a trávniky, do priesadových a balkónových substrátov.

CROPCARE    23-7-7  ( s prevahou dusíka)

Komplex vyvinutý na podporu intenzívneho rastu, zvýšenie objemu úrody. Na prihnojovanie v období rastu zelenej hmoty a plodov, pri zvýšenom nároku na dusík u kultúr ako poľná paprika, konzervové uhorky, šaláty, kapustoviny, listovú zeleninu, trávniky, trvalú zeleň, prípadne deleným dávkovaním na podporu rastu po zakorenení v každej intenzívnej záhradníckej technológii.

 

Poznámka: priemyselné hnojivá CROPCARE sú dodávané len v 40kg vreciach, okrem CROPCARE 11-11-21 (univerzálny), ktorý je dodávaný aj v 5 kg balení

Podrobnejšie  informácie o ponuke priemyselných hnojív radu CROPCARE  získate  u  fy.  GAMMA-SLOVAGRO s.r.o.